Parc natural de sa Dragonera

Foto: Miguel Pozo

Més informació

Visita el parc

Més informació

PRO.GRE.S.S.

Projecte europeu PRO.GRE.S.S. – Programa CERV

Més informació

L'illa de sa Dragonera és un vestigi d’una Mallorca encara salvatge, un paisatge marítim que evoca temps de colonització i pirateria, i un fòssil geològic que, com a prolongació de la serra de Tramuntana, alberga un dels punts de major rellevància ambiental de les Illes Balears.

La forma majestuosa que es dibuixa sobre l'horitzó del ponent, «semblant a la d'un dragó adormit», és ineludiblement l'element identitari. Paradoxalment, s’ha documentat que l’origen del nom, sa Dragonera, no es deu al símil amb el rèptil, sinó que prové del llatí traconaria i el designà l'ús de les coves per aprovisionar d'aigua dolça en les antigues rutes de navegació.

Una identitat enriquida per una singularitat biogeogràfica, el seus endemismes: la sargantana, una subespècie de saladina i el virot petit que, en perill d’extinció, troba aquí una costa predilecta per a la nidificació.

El Consell de Mallorca incrementa un 10 % el pressupost del Parc Natural de sa Dragonera

El Consell de Mallorca incrementa un 10 % el pressupost del Parc Natural de sa Dragonera

(30/03/2024)

El Programa Anual d'Execució 2024 inclou la realització d'un inventari de coves en conservació d'hàbitats

El Consell de Mallorca incrementa un 10,3 % el pressupost destinat al Parc Natural de sa Dragonera per a aquest 2024 respecte al de 2023, en destinar 828.475 euros per a l'exercici d'enguany enfront dels 750.869 de l'any passat.

L'autoritat de gestió del parc, composta pel Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears es va reunir per fer balanç de les activitats duites a terme durant 2023 i aprovar el Programa Anual d'Execució del Parc de sa Dragonera (format per l'illa de sa Dragonera i els illots des Pantaleu i sa Mitjana).

En total, el programa del parc per a 2024 disposa d'un pressupost global d'1.128.628 euros, incloent-hi la partida de la Conselleria, amb una aportació real que s'eleva a 300.207 euros. Entre les novetats destacades del programa d'execució s'inclou la realització d'un inventari de coves en conservació d'hàbitats.

El vicepresident i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha destacat que la planificació per a 2024 respon a «una aposta clara per preservar la sostenibilitat del parc natural, potenciant els projectes de conservació i protecció d'aquest espai natural protegit».

Amb tot, Bestard ha destacat unes altres de les actuacions que es duran a terme enguany, com «les reparacions en diferents instal·lacions del parc» i la realització d'«un estudi per a la canalització de la cova des Moro per optimitzar els recursos d'aigua», així com la importància de «continuar avançant en els estudis de recerca d'espècies, com el falcó marí o la baldriga balear, entre altres».

Altres prioritats del programa anual

A més, es continuarà amb la conservació de la flora i fauna i també es té previst fer una sessió d'assessorament d'agricultura ecològica a la brigada de l'IBANAT i la recuperació de la zona de sembra.

El Programa d'Execució Anual del Parc Natural de sa Dragonera també inclou les prospeccions arqueològiques en la cova des Moro, ja que, avui dia, segons els arqueòlegs, poden tenir un valor rellevant per a l'arqueologia.

Pel que fa a l'àrea de recerca i seguiment de diferents espècies d'interès, es continuarà amb el seguiment que s'està fent als corbs de mar (corbs marins), la baldriga balear (virot) i la gavina as Pantaleu i a sa Dragonera, i els estudis sobre la sargantana que també es duen a terme a sa Dragonera. En l'àrea de participació, es continuarà amb el projecte europeu PRO.GRE.S.S i amb el voluntariat amb diferents associacions i la col·laboració amb la xarxa local d'infància i joventut.
 

Segueix-nos a les xarxes socials!